Bu2010 1442 -20
Ongcuong 1345 +20

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

37 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua