phat68 1493 -15
Thanhhacp 1508 +15

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

61 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua