dochiliem 1598 -18
thanh.tr122 1556 +18

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

79 nước, 8 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua