haiauvnn 1413 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 27/2/2021

10 nước, 2 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ