NBAO

Các trận gần đây của NBAO
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  NBAO 1846 -22
  vs
  nqmy2002 1700 +22
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  nqmy2002 1710 -10
  vs
  NBAO 1836 +10
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1830 +6
  vs
  Cutocoup 1564 -6
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Cutocoup 1570 -6
  vs
  NBAO 1824 +6
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1818 +6
  vs
  Cutocoup 1576 -6
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1811 +7
  vs
  Cutocoup 1583 -7
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1803 +8
  vs
  TanDuc 1625 -8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1826 -23
  vs
  lehai1208 1673 +23
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  NBAO 1831 -5
  vs
  nhattot 1715 +5
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  nhattot 1727 -12
  vs
  NBAO 1811 +12
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  NBAO 1798 +13
  vs
  nhattot 1740 -13
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  NBAO 1771 +7
  vs
  thichot 1547 -7
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  NBAO 1797 -26
  vs
  thichot 1527 +26
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  thichot 1533 -6
  vs
  NBAO 1791 +6
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  NBAO 1785 +6
  vs
  thichot 1539 -6