food

Các trận gần đây của food
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1406 -10
  vs
  668899 1547 +10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  668899 1536 +11
  vs
  food 1417 -11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1429 -12
  vs
  668899 1524 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  668899 1511 +13
  vs
  food 1442 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1425 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1445 -20
  vs
  9hau54 1356 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  9hau54 1369 -13
  vs
  food 1432 +13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1453 -21
  vs
  9hau54 1348 +21
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Phuloc 1372 +21
  vs
  food 1474 -21
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1461 +13
  vs
  Phuloc 1385 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  food 1479 -18
  vs
  Gaque88 1444 +18