gianggmpc

Các trận gần đây của gianggmpc
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  gianggmpc 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  gianggmpc 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  gianggmpc 1355 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  gianggmpc 1378 0