hung614

Các trận gần đây của hung614
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  hung614 1744 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  4438 1314 -3
  vs
  hung614 1741 +3
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  hung614 1738 +3
  vs
  4438 1317 -3
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  4438 1320 -3
  vs
  hung614 1735 +3
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  hung614 1732 +3
  vs
  4438 1323 -3
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  hung614 1732 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  hung614 1358 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  hung614 1712 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  hung614 1695 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  hung614 1695 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  hung614 1689 0
  vs
  Anonymous 0 0