kieo357

Các trận gần đây của kieo357
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  1967 1498 -11
  vs
  kieo357 1621 +11
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  kieo357 1610 +11
  vs
  1967 1509 -11
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  kieo357 1631 -21
  vs
  1967 1509 +21