loi1

Các trận gần đây của loi1
 • Cờ úp - hôm qua
  Ad19 1660 +10
  vs
  loi1 1521 -10
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  loi1 1550 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  loi1 1550 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  loi1 1572 -22
  vs
  Hungnt9 1427 +22