ngoc53

Các trận gần đây của ngoc53
 • Cờ úp - hôm qua
  ngoc53 1671 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  ngoc53 1641 -18
  vs
  liha 1606 +18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  liha 1622 -16
  vs
  ngoc53 1625 +16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  ngoc53 1643 -18
  vs
  liha 1604 +18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  liha 1620 -16
  vs
  ngoc53 1627 +16