ngoc53

Các trận gần đây của ngoc53
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ngoc53 1606 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1606 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1589 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  ngoc53 1574 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ngoc53 1574 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  ngoc53 1574 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Lieu 1422 +23
  vs
  ngoc53 1597 -23
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  ngoc53 1588 +9
  vs
  Lieu 1431 -9