ngoc53

Các trận gần đây của ngoc53
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ngoc53 1698 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1698 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1734 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ngoc53 1734 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  ngoc53 1734 0
  vs
  Anonymous 0 0