phat68

Các trận gần đây của phat68
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Sky82 1622 +9
  vs
  phat68 1459 -9
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  phat68 1469 -10
  vs
  Sky82 1612 +10
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  Sky82 1601 +11
  vs
  phat68 1480 -11