phat68

Các trận gần đây của phat68
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  bpbpbp 1465 +19
  vs
  phat68 1532 -19
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  phat68 1518 +14
  vs
  bpbpbp 1479 -14
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  bpbpbp 1495 -16
  vs
  phat68 1502 +16