son65

Các trận gần đây của son65
  • Cờ úp - 2 ngày trước
    son65 1477 +14
    vs
    51010 1427 -14