tamvinh

Các trận gần đây của tamvinh
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  tamvinh 1394 -20
  vs
  12346 1306 +20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  12346 1284 +22
  vs
  tamvinh 1416 -22
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  tamvinh 1405 +11
  vs
  12346 1295 -11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  12346 1307 -12
  vs
  tamvinh 1393 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  tamvinh 1380 +13
  vs
  12346 1320 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  12346 1300 +20
  vs
  tamvinh 1400 -20
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  tamvinh 1387 +13
  vs
  12346 1313 -13
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  12346 1327 -14
  vs
  tamvinh 1373 +14
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  tamvinh 1358 +15
  vs
  12346 1342 -15