xqlover

Các trận gần đây của xqlover
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  xqlover 1410 +16
  vs
  Cuqueo 1413 -16
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  xqlover 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  xqlover 1410 0
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  xqlover 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  gongon 1516 +12
  vs
  xqlover 1422 -12
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  xqlover 1435 -13
  vs
  gongon 1503 +13
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  thi72 1835 +3
  vs
  xqlover 1438 -3
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  gongon 1489 +14
  vs
  xqlover 1452 -14
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  xqlover 1455 -3
  vs
  thi72 1832 +3
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  thi72 1829 +3
  vs
  xqlover 1458 -3
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  xqlover 1456 -15
  vs
  gongon 1474 +15
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  gongon 1493 -19
  vs
  xqlover 1437 +19
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Mio123 1400 -15
  vs
  xqlover 1422 +15
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  xqlover 1391 0
  vs
  Anonymous 0 0