Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

16 nước, 0 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua