phanminh65 1639 -16
Magis 1644 +16

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

47 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua