Quân đen 0 0
CUPVANG 1674 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 13 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua