Máy tính
Tôi
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • Ẩn danh (0) đang đánh với hoangthidinh (1298) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với gianggmpc (1331) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với tenten (1485) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • BABAB (1763) đang đánh với Nam1976 (1605) (cờ úp) xem