Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • Hao20 (1465) đang đánh với U58u58 (1513) (cờ úp) xem
 • kumit (1395) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • 01283532444 (1311) đang đánh với nvcuong (1496) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ tướng) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Leanhkiet (1358) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • cavang123 (1497) đang đánh với ManhThuyen (1549) (cờ úp) xem
 • covui8x (1450) đang đánh với choidonhat (1702) (cờ úp) xem
 • Samuraicubu (1619) đang đánh với Vanlong251045 (1634) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem