Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Úp, Cờ Tướng online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • Taidang (1551) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Tam.Cuc (1382) đang đánh với Hathinh (1364) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với huydao (1456) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • KIMHUE (1542) đang đánh với ledaibang (1474) (cờ úp) xem
 • phieudu13579 (1331) đang đánh với ngbinh (1502) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • phacuocdoi (1525) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Beolun152209 (1244) (cờ úp) xem
 • tuonghoangsong (1427) đang đánh với Winterfields81 (1254) (cờ úp) xem
 • Ngocnghem (1468) đang đánh với Monhon1311 (1478) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • RUBY (1406) đang đánh với Tinaha (1473) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem