Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Úp, Cờ Tướng online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • thai73 (1363) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • ccr12345 (1394) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • teobe (1374) đang đánh với cunghiabp1 (1545) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với nguoichoico2018 (1730) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với anhtrung (1413) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với bachthuchi (1426) (cờ úp) xem
 • gausoibd1111 (1370) đang đánh với thang1234 (1494) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem