Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • daoduyvu (1408) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ tướng) vào
 • Quangdung (1412) đang đánh với cachepvang (1551) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • khaihoan1701 (1387) đang đánh với NamtedjeN877 (1435) (cờ úp) xem
 • 1234554321 (1549) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Huy95 (1763) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • Tuananh123456 (1463) đang đánh với Nhamonhocchoi (1534) (cờ úp) xem
 • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
 • saule (1675) đang đánh với Ngochien1967 (1515) (cờ úp) xem