Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Úp, Cờ Tướng online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Simon.Sr (1554) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Rokeby (1351) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Dinhsam95 (1339) đang đánh với txtxtxtxtx (1399) (cờ úp) xem
 • Ngaymaituoisang999 (1685) đang đánh với missbig (1251) (cờ úp) xem
 • samle53 (1527) đang đánh với Achoichut (1350) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Ngocnghem (1405) đang đánh với Khokho (1508) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem