Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với tanspace9 (1350) (cờ úp) xem
  • vutuan3110 (1594) đang đánh với choichovuithoi (1508) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với Ẩn danh (0) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • Ẩn danh (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
  • luckyqqqqq (1599) đang đánh với KHIHOGAGAY2 (1616) (cờ úp) xem
  • Ẩn danh (0) đang đánh với donbay (1327) (cờ úp) xem