Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để lưu trận đấu và xếp hạng!

Chơi Cờ Úp, Cờ Tướng online

Chơi với máy
Thế cờ hôm nay
Top 7 ngày

Đang chơi

 • Anonymous (0) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • NguyenHung25051973 (1316) đang chờ người chơi (cờ úp) vào
 • chauvuusvn (1343) đang đánh với thanh.tr122 (1683) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Nhamonhocchoi (1442) đang đánh với Minhngoc24 (1323) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Hungmap (1646) đang đánh với Hangkim (1519) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Tinaha (1452) đang đánh với namthanh5988 (1408) (cờ úp) xem
 • doidep000 (1633) đang đánh với Vanhai1980 (1449) (cờ úp) xem
 • Huy95 (1877) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem
 • Anonymous (0) đang đánh với Anonymous (0) (cờ úp) xem