Điều khoản sử dụng

  • Dữ liệu cá nhân (email, facebook, tên tài khoản):

    Mọi dữ liệu cá nhân của người chơi do người chơi tự đảm bảo. XQChess chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích duy nhất là đăng nhập vào hệ thống.

  • Sử dụng dịch vụ:

    Mọi người chơi được sử dụng các dịch vụ do XQChess cung cấp trên trang web, nhưng không bao gồm các hành vi: gian lận, lừa đảo, hack, ... và các hành vi gây tổn hại đến XQChess.