Chatvat 2404 -4
Vovo1 2601 +4

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2022

2 nước, 0 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua