Zeka 2204 -6
Chatvat 2391 +6

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua