Chatvat 2407 +4
Zeka 2188 -4

Kiểu: Cờ úp, 22/9/2022

2 nước, 0 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua