ytrungnhan 1529 -16
rocking7290 1538 +16

Kiểu: Cờ úp, 30/10/2022

99 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua