Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2022

94 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua