Hienvd 1674 -18
NgTai 1637 +18

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2022

63 nước, 5 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua