Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/2/2023

38 nước, 5 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ