Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

58 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua