Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

56 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ