Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2024

41 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua