Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

52 nước, 8 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ