Xunghe 1329 +23
Tung.daklak 1482 -23

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

68 nước, 13 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua