Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

37 nước, 2 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua