Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/3/2024

22 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ