Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/3/2024

32 nước, 3 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ