Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 5/3/2024

29 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua