Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

38 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ