Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 7/3/2024

46 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua