Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 8/3/2024

72 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua