Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 13/3/2024

84 nước, 5 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua