Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 15/3/2024

52 nước, 10 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ