Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

26 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ