Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

11 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua