Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2/4/2024

4 nước, 2 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ