Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/4/2024

15 nước, 0 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua