Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/4/2024

44 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ