Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/4/2024

9 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua